1

Ondorioa

Orokorrean, Printzipio Kooperatiboak Mugimendu Kooperatiboaren zati funtsezkoena dira. Hasieratik bertatik Mugimendua hezurmamitu duten balioen ondorioa, Mugimenduaren ikuspegi esanguratsuek sortzen dituzten jarrerak zehaztu eta egiturak osagarritu egiten dituzte.

Erakunde kooperatiboak garatzeko kooperatibistek baliatzen dituzten jarraibideak dira. Berez, oinarrizko printzipioak dira, belaunaldien eskarmentuaren eta pentsamendu filosofikoaren ondorioa. Hortaz, malguak, maila desberdinetan, kooperatiba desberdinetan, egoera desberdinetan gauzagarriak dira. Edozeren gainetik zera eskatzen dute, kooperatibistek erabakiak har ditzatela: esate baterako, bere erakundeen demokraziaren izaeraz, partaide desberdinen eginkizunez, eta sortutako etekinen banaketaz. Funtsezko ezaugarri hauek egiten dituzte kooperatibistak eraginkor, kooperatibak desberdin, eta Mugimendu Kooperatiboa baliotsu.