1

Kooperatiba baten definizioa

Kooperatiba elkarte autonomoa da. Osatzen duten pertsonek bat egitea erabaki dute –nork bere borondatez–, ekonomiaren aldetik, gizartearen aldetik eta kulturaren aldetik dituzten behar eta helbururak asetzeko, enpresa baten bitartez. Jabetza enpresa sortu duten pertsona guztiena da eta kudeaketa demokratikoki egiten da.

Kooperatibaren definizio honek gutxieneko ezaugarrien adierazpena da, ez kooperatiba “perfektuarena”. Berez zabala da eta bertan kooperatiba mota guztiak sartzen dira.