1

Autonomia eta independentziaren Printzipioa

Kooperatibak nork bere buruari laguntzeko elkarteak dira, bazkideek kudeatzen dituztenak. Beste erakunde batzuekin hitzarmenak sinatzen badituzte, gobernuak barne, edo kanpo finantziazioa lortzen badute, bazkideen kontrol demokratikoa eta kooperatibaren autonomia bermatzeko moduan egin behar dute.

Enpresa kooperatibak modu zuzenago batez banatzen ditu etekinak, berauek lortzeko lanean ibili diren guztiak banaketako partaide bihurtuz. Horrela aitortu egin dute gobernu eta legeria gehienek. Era berean, legegintzaren bidez estatuek sustatu eta lagundu egiten dute kooperatiben sorkuntza. Hala ere, laguntza horrek bere iturburua dauka kooperatibaren kontzeptuan bertan zein enpresa mota hau hezurmamitzen duten balio eta printzipioetan. Horregatik, sustapen jarduera hau beharrezkoa bezain baldintza gabekoa da eta ezin izango du inoiz kooperatibaren izaera lardaskatu dezakeen baldintzarik jarri, ezta kooperatiben kontrola bazkideen Batzar Orokorrari kendu ere.