1

Hezkuntza, heziketa eta informazioaren Printzipioa

Kooperatibek hezkuntza eta heziketa ematen diete bazkideei, haututako ordezkariei, zuzendaritza taldekoei eta langileei, kooperatiben garapenean era eraginkorrez lagundu dezaten. Gizartea, bereziki gazteak eta iritzi-gidariak, informatzen dute, kooperatiben izaeraz eta onurez.

Kooperatibak osatzen dituen jendea, bazkideak edo ondasun eta zerbitzuen ekoizpenerako kate-mailak bainoago, pertsonak dira, eta, Printzipio hau dela eta, Mugimendu Kooperatiboak garrantzi handia eman dio jendearen garapen osoari zein hezkuntzari. Balio eta Printzipio kooperatiboei buruzko hezkuntza bereziki, kooperatibak osatzen dituzten lagunek argi eta garbi eduki dezaten enpresa bateko langile hutsa baino askoz gehiago badirela. Jendeari balio hauek jakinarazteaz gain, onartu eta bere egin ditzaten lortu behar da.

Kooperatiben beste arrakasta historiko bat langileen etengabeko heziketagatiko kezka izan da, arlo tekniko hutsetatik harantzago joanez lehenago aipatu dugun garapen oso hori eskuratzeko.

Informazioa zera da, gizarteari eredu kooperatibistaren onuren berri ematea, bai gizarte eta ekonomia antolakuntzaren eredu gisa, bai mundu hobe baten aldeko etorkizuneko apustu gisa.