1

Komunitatearen interesaren Printzipioa

Kooperatibek lan egiten dute bere komunitateen garapen eusgarria lortzeko, bazkideek onartutako politiken bidez.

Kooperatibak bereziki bazkideen onurarako sortutako erakundeak dira. Bazkideen arteko batasun sendo honen ondorioz, batzuetan, eremu geografiko zehatz batean, kooperatibak maiz egoten dira loturik bere komunitateei. Erantzukizun handia daukate bere komunitateen garapena kulturalki, sozialki eta ekonomikoki eusgarria izan dadin. Era berean, komunitate horietako ingurumena babesteko erritmo iraunkorrean lan egiteko erantzukizuna ere badute.